Geschiedenis

De geschiedenis van Spido

De Eendracht

Citaat uit het blad ROTTERDAM - DE MAASSTAD HEET U WELKOM, een gemeen-schappelijke uitgave van de Havendienst Spido en Diergaarde Blij-Dorp, datum: een paar jaar na de WO II :

“De Roeiersvereniging ‘De Eendracht’ is een oud en goed Rotterdams bedrijf: zo lang als men zich kan herinneren, zijn er in de Rotterdamse haven mannen geweest, die met hun wankele roeibootjes naar de schepen trokken om de zware trossen vast te leggen aan boeien of meerpalen.”

Uit ‘De Eendracht’ is het werk van de Spido voortgevloeid. In het jaar 1919 begon de Spido met haar ‘havendienst’, dat met kleine motorbootjes vaste diensten onderhield naar verschillende punten in de haven.

Naast de havendienst exploiteerde de Spido nog de ‘watertaxi’s’; kleine, snelle motorbootjes die van het Willemsplein af dag- en nachtverbindingen onderhielden met op stroom en in verschillende havens liggende zee- en rivierschepen.

Artikel uit 1949:

Spido watertaxi-bedrijf in de haven

In vroeger jaren bestond er in Rotterdam een roeiersvereniging "De Eendracht", die tot taak had, de zeelieden die van de op stroom aan boeien liggende schepen aan wal wilden gaan, daarheen te roeien. Toen de motorboot meer en meer een plaats in het havenverkeer ging innemen, werd uit deze "Eendracht" de huidige havendienst geboren, die met snelvarende motorbootjes de bemanningen van boord haalt en .... ze ook weer aan boord terugbrengt. In de loop der jaren is dit "halen en brengen" uitgegroeid tot een geregelde dienst. Op bepaalde uren van de dag vertrekken van de ponton Willemsplein de Spido-bootjes en varen een bepaalde route door de uitgestrekte havenbassins.

Nu zult u vragen, hoe weet de schipper van zo'n Spido-bootje, waar hij een klant van een schip moet halen? Wel, dat is op de volgende wijze opgelost. Als er aan boord van één der aan de boeien liggende schepen iemand afgehaald moet worden, dan hijst men daar eenvoudig de seinvlag "E" van de Internationale Seincode. Dat is een wimpel met drie staande banen, blauw-wit-rood. Ieder schip heeft die wimpel aan boord en het merkwaardige is nu, dat wáár ze ook vandaan komen, ze weten allemaal, dit is de "Spido"-vlag en die hoef je maar te hijsen om een poosje later een motorboot langszij te krijgen, die je netjes aan de wal brengt.

Nu is dat naar de wal brengen een tam karweitje, maar als de laatste haventaxi's zo tegen elf uur 's avonds hun vrachtjes weer aan de schepen moeten afleveren en er zo'n zestig vrolijke of met een slechte dronk behepte zeelieden van diverse nationaliteiten bezorgd moeten worden, dan gaat het er wel eens Spaans toe. Doch de boten zijn er op berekend, want alle glas aan boord is pantserglas en het personeel weet met die knapen om te springen. Aan boord komen ze, daar kunnnen ze op rekenen ....

Volkvaren en Havenpostdienst

Vanaf 1931 is Spido verbonden met toeristisch Rotterdam. In die dagen was er in de Waalhaven een vliegveld dat talloze dagjesmensen trok. Spido zorgde voor het vervoer over water. Het vliegveld werd weggebombardeerd, maar de aanzet was gegeven tot de Spido-rondvaarten die na de oorlog begonnen en die een zeer belangrijke plaats in de haven zijn gaan innemen.

In deze dagen ontstond ook het zogenaamde ‘volkvaren’. Spido zorgde ervoor dat medewerkers van bedrijven in het Rotterdamse havengebied ‘s morgens op tijd op hun werk verschenen en ‘s avonds weer thuiskwamen.

Een andere dienst van Spido was de in 1936 opgerichte havenpostdienst. De dienst deed er alles aan om brieven aan zeemanslieden bezorgd te krijgen.

Artikel uit 1949:

Spido postbezorging in de haven

In het drijvende kantoor van de Havendienst Spido op de ponton aan het Willemsplein te Rotterdam, worden de hoofden bijeengestoken. De post heeft zojuist de brieven gebracht, bestemd voor zeelieden en dat karweitje moet nu eerst even geklaard worden. Meestal zijn 't twee pakjes, één groot, waar men geen moeite mee heeft, want die kunnen straks aan de in de haven liggende schepen worden afgegeven, en één klein. Daar zitten brieven in, waarmede de post geen raad weet!

De brieven komen uit alle delen van de wijde wereld. Ze reizen de schepen achterna of zijn ze vooruit, ze hebben adressen in kriebel-krabbelschrift en als de naam van de schuit, waarop de geadresseerde zit, nu maar juist geschreven was, dan lag de oplossing voor de hand. Want het Lloyd-boek vermeldt strijk en zet waar ter wereld ieder zeevarend schip zich op een bepaalde datum bevonden heeft, bevindt, of wat de eerste aanloophaven zal zijn. Maar als deze betrouwbare wegwijzer tekort schiet, dan komt de routine van de Spido-mannen, die nu al jarenlang met dit bijltje hakken, er aan te pas.

Deze mannen zijn vergroeid met de Rotterdamse haven, met de schepen en met de zee. Zij kennen de maatschappijen en de schepen, weten zelfs dikwijls de namen van de bemanningen en het moet al heel raar lopen als zij een "onbestelbare" brief niet de baas kunnen worden. En al duurt het misschien een paar weken eer de betreffende boot in Rotterdam komt, omdat het vaarplan gewijzigd is, de brief wordt bezorgd.

Als hij niet in Rotterdam bezorgd wordt, dan zoekt men even uit, waar de zeeman voor wie de brief is bestemd, het eerst voet aan wal zal zetten ....

Kijk, dat is één facet van het interessante havenbedrijf Spido: de zorg voor de post van de zeeman. Want Spido is de officiële bezorger van de post aan boord van de in Rotterdam liggende schepen. Officieel, met een contract met de PTT. Zij vat die taak serieus op, want zij weet dat post voor een zeeman even belangrijk is als het zout in het brood.

Bedrijven die o.a. gebruik maakten van het personenvervoer waren:

  • ASF
  • RDM
  • Shell
  • Verolme
  • Vondelingenplaat Fabriek van Chemische Produkten


Havendienst Spido / Spido Rondvaarten

Het was Fop Smit die met de havendienst Spido begon. Later werd dit de Nederlandsche Stoomsleepdienst v.h. van P. Smit junior. Dit is de voorloper van het huidige Smit Internationale in de Waalhaven. De directie bestond uit de heren J. Roelofs, P. Voorwinde, J. Wilton. Overige leidinggevenden waren de heren R. van Zuylen (familie van Beuningen), A. Riedijk en W. v.d. Graaff.

Smit ging wat Spido betreft begin jaren '90 samenwerken met Holland International. Mevrouw W. Peltenburg werd directeur van de nieuwe 'Spido Holland International VOF'.

Eind 1996 werd Spido overgenomen. Het ging niet slecht, maar het paste niet in de branche van Smit. WEA-beheer (60%), Amels Brokers (20%) en De Graaf van Bylant (20%) namen Spido over en Spido veranderde in ‘Spido B.V.’ De directie werd overgenomen door één van de aandeelhouders, de heer S. Heerschop.

In juli 1999 werd Spido B.V., welke ook verantwoordelijk was voor de exploitatie van de veerdiensten tussen Rozenburg en Maassluis, overgenomen door Doeksen Transport Group en Heymen Beheer. .

In 2003 droeg Heymen Beheer zijn 50% belang in Veer Maassluis, dat inmiddels een volledig zelfstandig bedrijf was geworden, over aan Doeksen Transport Group. Omgekeerd droeg Doeksen Transport Group zijn aandelen in Spido over aan Heymen Beheer.

In 2006 werd Spido gekocht door de familie Blok uit Rotterdam.
Tot op heden is Spido in de handen van deze familie.


90 jaar Spido

In 2009 vierde Spido haar 90 jarig jubileum.

Spido pakte haar 90 jarig jubileum groots aan door middel van speciale acties gedurende het gehele jaar. Tevens opende zij haar “Spido Museum” vol nostalgische herinneringen in de wachtruimte aan de loketten.

Spido organiseerde “Het Wervelend Winter Weekend” ter afsluiting van haar jubileum. Dit weekend bestond niet alleen uit de verscheidene attracties en versieringen op het Willemsplein. Een belangrijk onderdeel hiervan was namelijk “De Kerstwens”, waarbij mensen van over heel de wereld werden opgeroepen om hun kerstwens met Spido te delen.

De kerstwens is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie geworden.

Ter gelegenheid van Spido’s jubileum heeft uitgeverij H.A. Voet het boek “Negentig jaar Spido in vogelvlucht” ,geschreven door Rein Wolters, uitgegeven.

(ISB/EAN 97890-73647-63-3)

Vlootlijst Spido schepen vanaf 1919

Voor zover kon worden achterhaald:

Abel Tasman
Vaart sinds 2000 voor Spido. Meer informatie over de Abel Tasman

Ballastplaat
Voor 1940 afgevoerd.

Bolplaat
Voer van 1920 tot 1959 voor Spido.

Boschplaat 1
Voer van 1921 tot 1956 voor Spido.

Boschplaat 2
Ex-Zuidplaat in 1949 herdoopt en verkocht in 1960.

Boschplaat 3
Voer in 1966 en 1967 voor Spido

Colijnsplaat
Voor 1940 afgevoerd.

Erasmus
Voer van 1954 tot 1974 voor Spido.

Europoort
Voer in 1998 en 1999 voor Spido.

Galene
Voer van 1961 tot 1964 voor Spido.

Goudplaat
Verkocht in 1959.

Heijplaat 1
Niet teruggekeerd uit WO2

Heijplaat 2
Voer van 1941 tot 1968 voor Spido

Henry Hudson
Vaart sinds 2006 voor Spido. Meer informatie over de Henry Hudson

James Cook
Meer informatie over de James Cook

Jansplaat 1
Onbekend.

Jansplaat 2
Voer van 1947 tot 1985 voor Spido.

Koningsplaat 1
Onbekend.

Koningsplaat 2
Voer van 1952 tot 1970 voor Spido.

Koninginneplaat 1
In 1960 herdoopt in Zuidplaat, voer van 1947 tot 1978 voor Spido.

Koninginneplaat 2
Voer van 1960 tot 1988 voor Spido.

Krabbenplaat
Voer van 1926 tot 1935 voor Spido.

Kruisplaat
In 1941 door Duitsers gevorded voor Kriegsmarine.

Lekhaven
Voer van 1956 tot 2000 voor Spido. In 1971 omgedoopt tot Westplaat 3.

Maanplaat
Voer van 1919 tot 1950 voor Spido.

Maashaven
Voer van 1956 tot 1979 voor Spido.

Marco Polo
Vaart sinds 1995 voor Spido. Meer informatie over de Marco Polo

Middelplaat
Voer van 1916 tot 1936 voor Spido.

Molenplaat 1
Voer van 1920 tot 1935 voor Spido.

Molenplaat 2
Voer van 1940 tot 1976 voor Spido.

Nassauplaat
Voer van 1951 tot 1972 voor Spido.

Noordplaat 1
Voer van 1914 tot 1939 voor Spido.

Oostplaat 1
In 1948 verkocht.

Oostplaat 2
Voer van 1956 tot 1980 voor Spido.

Oranjeplaat 1
In 1948 verkocht.

Oranjeplaat 2
Voer van 1951 tot 1967 voor Spido. In 1966 herdoopt in Veermansplaat.

Oranjeplaat 3
Voer van 1966 tot 1994 voor Spido.

Ostara
Vaart sinds 2002 voor Spido. Meer informatie over de Ostara

Paardenplaat 1
In 1951 verkocht.

Paardenplaat 2
Voer van 1933 tot 1956 voor Spido.

Pieter Caland
Het voormalig vlaggenschip van Spido. Met een capaciteit van 300 personen, heeft deze voor de Spido gevaren vanaf 1960 tot juli 2000. Zij was 50.9 meter lang en had een capaciteit van 525 passagiers.

Prinseplaat 1
Voer van 1938 tot 1973 voor Spido. In 1961 herdoopt in Vondelingenplaat.

Prinseplaat 2
Voer van 1961 tot 1998 voor Spido.

Regentesseplaat 1
Voer van 1947 tot 1982 voor Spido.

Regentesseplaat 2
In 1984 verkocht.

Prinsesseplaat 1
In 1947 verkocht.

Prinsesseplaat 2
Voer van 1947 tot 1953 voor Spido.

Prinsesseplaat 3
Voer van 1951 tot 1994 voor Spido.

Robbeplaat
In 1962 verkocht

Roggeplaat 1
Voer van 1920 tot 1953 voor Spido.

Roggeplaat 2
Voer van 1957 tot 1990 voor Spido.

Ruigeplaat 1
Niet teruggekeerd uit WO2.

Ruigeplaat 2
Voer van 1957 tot 1968 voor Spido.

Slijkplaat
Voor 1940 afgevoerd.

Speelmansplaat
In 1935 afgevoerd.

Spidi Spido
Deze supersnelle catamaran heeft van 1997 tot 2003 in de Rotterdamse wateren gevaren, tegenwoordig vaart zij in Mexico. Koninginnedag 1998 heeft de catamaran de eer gehad om het koninklijk huis, in het kader van Koninginnedag, van Doesburg naar Zutphen te varen. Voor 1 dag was het een ‘Koninklijke Catamaran’.

De bouw week af van de conventionele schepen door de 2 rompen.

Daarnaast behaalde zij een snelheid van ruim 65 km per uur. De meeste motorpassagiersschepen varen rond de 20 km p. uur. Haar capaciteit was ongeveer 60 passagiers. De lengte was 17,5 m, breedte 6 m en diepgang 1,1 m. Er waren 2 dieselmotoren, 2x500 kw.

Spido
Motorvletje, voer van 1948 tot 1968 voor Spido.

Spido 1
Voer van 1952 tot 1961 voor Spido.

Spido 2
Voer van 1958 tot 1962 voor Spido.

Spido 3, 4, 5 en 10
Voeren van 1959 tot 1973 voor Spido.

Spido 11
Voer van 1972 tot 1986 voor Spido.

Spido 12
Voer van 1972 tot 1985 voor Spido.

Spijkerplaat 1
Voer van 1927 tot 1940 voor Spido.

Spijkerplaat 2
In 1941 gevorderd door Duitsers.

Stad Rotterdam
Voer van 1962 tot 2000 voor Spido.

Vasco da Gama
Deze heeft gevaren voor Spido van 9 juni 1998 tot 2001. Zij is in 10 weken tijd door rederij De Hoop in Lobith gebouwd. Drs. Neelie Kroes heeft het schip in Rotterdam gedoopt. De binnencapaciteit was ongeveer 180 personen. De lengte was 40 m, breedte 7,8 m en diepgang ca. 1,5 m. Zij had 2 dieselmotoren met een vermogen van 2x235 kw.

Veermansplaat 1
Voer van 1924 tot 1957 voor Spido.

Veermansplaat 2
Voer van 1951 tot 1959 voor Spido.

Veermansplaat 3
In 1976 afgestoten.

Veermansplaat 4
In 1972 afgestoten.

Vondelingeplaat 1
In 1957 verkocht.

Vondelingeplaat 2
In 1973 verkocht.

Vrijheidsplaat
Voer van 1925 tot 1962 voor Spido.

Waalhaven
Voer van 1941 tot 1960 voor Spido.

Welplaat
Voer van 1918 tot 1955 voor Spido.

Westplaat 1
Niet teruggekeerd uit WO2

Westplaat 2
Onbekend

Westplaat 3
Met een capaciteit van 30 personen was dit het kleinste schip dat voor de Spido gevaren heeft en dateert uit 1956. Dit schip is in 2000 verkocht.

Zandplaat 1
In 1941 gevorderd voor Kriegsmarine.

Zandplaat 2
Verkocht in 1948.

Zuidplaat 1
Voer van 1933 tot 1946 voor Spido.

Zuidplaat 2
Voer van 1948 tot 1960 voor Spido.

Zuidplaat 3
Voormalig koninginneplaat.

En volg ons op:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Continue in your language

or switch to

nl Doorgaan in het Nederlands Schakel over naar Nederlands en Continue with English Switch to English de Weiter mit Deutsch Wechseln Sie zu Deutsch fr Continuer avec la france Passer en france ch 繼續用中文 切換到中文